Nederlands

De Ruijterkade 5
1013 AA Amsterdam
Nederland

Privacyverklaring - Verwerking specifieke verklaring

Deze informatie omtrent de specifieke verklaring moet in amsterdam&partners en in samenhang met de Algemene Privacyverklaring van Stichting amsterdam&partners worden gelezen.

Algemeen

We verwerken de persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In de algemene Privacyverklaring van Stichting amsterdam&partners hebben we onze algemene uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens en informatie over de uitoefening van je rechten opgenomen. In deze verwerking specifieke verklaring geven we meer informatie over de doelen en andere relevante informatie over de verwerking ten aanzien van persoonsgegevens voor het sollicitatieproces.

Vanwege wijzigende wetgeving of andere ontwikkelingen kan deze specifieke privacyverklaring worden geüpdatet. De meest recente versie van deze privacy verklaring wordt vermeld op onze website www.iamsterdam.com. Aan het einde van de verklaring vermelden we op welke datum de verklaring voor het laatst is aangepast.

Verantwoordelijke

Stichting amsterdam&partners is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We hebben een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Je kunt met de DPO contact opnemen door een e-mail te sturen naar dataprotection@iamsterdam.com.

Verwerken van persoonsgegevens

We verwerken verschillende categorieën persoonsgegevens. Het is afhankelijk van de specifieke verwerking welke gegevens we verwerken en met welk doel we dit doen. Deze en overige relevante informatie zijn hieronder opgenomen.

Verwerking persoonsgegevens bij sollicitatie

Doel

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens bij het sollicitatieproces is om te kijken of je in aanmerking komt voor een functie bij amsterdam&partners. We gebruiken je gegevens dus om inzicht te krijgen in jou als kandidaat voor een openstaande vacature bij amsterdam&partners. Daarbij gebruiken we je gegevens natuurlijk om contact met je te kunnen onderhouden over het verloop van de procedure en je bijvoorbeeld uit te nodigen voor een gesprek.

 Grondslag

Door het aanklikken van de checkbox op het online sollicitatieformulier geef je ons toestemming je gegevens te verwerken voor de selectieprocedure en de bijbehorende communicatie.

Persoonsgegevens

Hiervoor verwerken we de volgende persoonsgegevens:

Voornaam, achternaam, e-mailadres, woonplaats, je beschikbaarheid, telefoonnummer en de informatie uit je CV, motivatie en eventuele andere door jou geüploade documenten.

Doorgifte

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.

Bewaartermijnen

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of niet langer dan bepaald is in de Archiefwet. Dit betekent dat de sollicitatiegegevens worden verwijderd binnen vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. We zullen expliciet om toestemming vragen wanneer wij de sollicitatiegegevens willen bewaren voor een vacature in de toekomst. In dat geval kan je een mail verwachten van werkenbij@iamsterdam.com. Mocht je hier toestemming voor geven dan gaat er een bewaartermijn in van een half jaar.

Kandidaten die een open sollicitatie insturen of een verzoek tot inschrijving als creatieve ZZP-er worden bewaard in de amsterdam&partners Talentpool. Voor de Talentpool geldt een bewaartermijn van 1 jaar. Hierna worden de gegevens verwijderd.

Uitoefenen van rechten en klachten

Informatie over (het uitoefenen van) je privacy rechten of het indienen van een klacht vind je terug in de Algemene privacyverklaring.

Contact

Als je na het lezen van de algemene en specifieke privacyverklaring nog vragen hebt, neem dan contract op met onze DPO via dataprotection@iamsterdam.com.  

Amsterdam, maart 2019